Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/029690/Kr

27.06.2017

Žiadateľ:  Telekomunik, s.r.o., P.O.BOX D-27, 042047 Košice

Žiadosť vo veci vydania odborného stanoviska  podľa § 28 zákona č.543/2002 Z.z. k projektu: Telekomunikačná prípojka Liptovské Revúce, stožiar Towercom na území NP Veľká  Fatra.