Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/028789/Ryb

20.06.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výskum a povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súvislosti s realizáciou výskumu pre potreby vypracovania bakalárskej práce "Vplyv antropogénnych a prírodných faktorov na Aconitum firmum subsp. moravicum". Výskum bude realizovaný v období od júla 2017 do konca októbra 2017,  v rôznych biotopoch na území Národného parku Malá Fatra

Žiadateľ: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, katedra geotechniky, Univerzitná č. 8215/1, 010 26  Žilina