Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/027818/Drn

12.06.2017

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 na vstup mimo chodníka v lokalite Roháčska dolina z dôvodu fotenia. Žiadateľ: Ing. Marek Bôžek, Vitanová 281, 027 12 Vitanová.