Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/027802/Drn

12.06.2017

Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona k relizácii projektu objekty individuálnej rekreácie - Drevenice Liptovská Štiavnica. Žiadateľ: Ing. Ján Belko, Do parohu 238/13, Liptovská Štiavnica.