Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/026646/Kr

02.06.2017

Žiadateľ: Slovenský skauting - 2.zbor Dlhých mačiek, J.Slotu 21, 917 01 Trnava

Žiadosť: vo veci povolenia výnimky na vjazd a státie motorových vozidiel  rámci zabepečenia stanového tábora

v termíne 02.07.-23.07.2017 v k.ú. obce Liptovské Revúce-Vyšné Revúce na území NP Veľká Fatra.