Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/026644/Kr

02.06.2017

Žiadateľ: Slovenský skauting - 22,zbor Mamut Chynorany, Hollého 711, 956 33 Chynorany

Žiadosť : vo veci povolenia stanového tábora v k.ú. Rakša, okres Turčianske Teplice, v NP Veľká Fatra v termíne 06.07.-16.07.2017.