Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/026454/Drn

29.05.2017

žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona na vykonanie geologických prác v území NAPANT. Žiadateľ: Urbár a komposesorát PS Iľanovo, Iľanovská 54/53, 031 01 Liptovský Mikuláš - Iľanovo.