Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/025917/Drn

29.05.2017

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností na organizovanie športového podujatia "Slovenský pohár v zjazde". Žiadateľ: TMR, a.s., Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Míkuláš