Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/025084/Ryb

02.06.2017

Žiadosť o stanovisko v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, či navrhovaná činnosť podľa projektu „Rekreačné chaty“, v k.ú. Krušetnica, podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ: Rudolf Zaťko, Ústie nad Priehradou č. 135, 028 01 Ústie nad Priehradou, v zastúpení: Ing. Juraj Karolčík, Veterná 157/4, 029 01 Námestovo