Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/024098/Drn

15.05.2017

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. na vykonanie výskumu (diplomová práca) v Západných Tatrách. Žiadateľ: Tereza Dlabáčková, Univerzita Karlova v Pahe, Prídodovedecká fakulta.