Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/023109/Kr

05.05.2017

Žiadateľ: Mgr. Miriam Šuteková, Berlínska 1679/1

Žiadosť vo veci povolenia vjazdu a státia motorových vozidiel v lokalite Nedozorská dolina, k.ú. Rakša, okres Turčianske Teplice, OP NP  Veľká Fatra z dôvodu zabezpečenia prevádzky skautského tábora v termíne 1.7.-21.7.2017