Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/021495/Kr

25.04.2017

Žiadareľ:  Obec Mošovce

Žiadosť vo veci povolenia na vjazd motorových vozidiel do k.ú.Mošovce (ochranné pásmo NP Veľká Fatra) pre zabezpečenie letného detského tábora v čase 01.07.-15.08.2017.