Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/020879/Drn

20.04.2017

Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z.k zámeru Individuálnej chatovej rekreácie - Holica v k. ú. Lúčky. Žiadateľ: Obec Lúčky, 034 82 Lúčky 141, okres Ružomberok.