Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/020689/Kr

19.04.2017

Žiadateľ: Mesto Ružomberok

Žiadosť vo veci vydania súhlasu na vybudovanie a umiestnenie informačných tabúľ v OP NP Veľká Fatra, trasa Hrabovo (parkovisko) cez lokality Suché Hrabovo, Malinô Brdo po lokalitu Vlkolinec.