Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/019662/Drn

10.04.2017

Žiadosť o povolenie výnimky/vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.na organizovanie športového podujatia "Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2017". Žiadateľ: Top Koncept s.r.o., Lysákova 24, 841 01 Bratislava.