Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/019660/Drn

10.04.2017

Žiadosť o udelenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. pre účely výskumu ekosystémov v TANAPe. Žiadateľ: ÚSTAV EKOLÓGIE LESA SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen.