Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/019649/Drn

10.04.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na banskú činnosť v dobývacom priestore Liptovské Kľačany na roky 2017 - 2021. Žiadateľ: KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany, s.r.o., Za mostom 1011/43, 031 04 Liptovský Mikuláš.