Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/018244/Drn

30.03.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. 2013/945-11/Drn zo dňa 10. 04. 2013 vydané vtedajším Obvodným úradom životného prostredia Žilina. Žiadateľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš.