Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/017959-003/Kr

29.03.2017

Žiadateľ: Karolina Gelatičová, 972 28 Valaská Belá č.450 , študentka

Žiadosť: Povolenie výskumu v rámci školského projektu Vplyv interakcií voľne žijúcich bylinožravcov a vegetácie na procesy vo vysokohorských ekosystémoch na vybraných lokalitách NP malá a Veľká Fatra, NP Nízke Tatry, TANAP, NP Muránska planina, NP Slovenský raj.