Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/016576/Drn

20.03.2017

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázanýc činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka a odber vzroiek rastlín, v súvislosti s realizáciou podujatia "Botanické dni 2017" v dňoch 5. - 9. júna 2017. Žiadateľ: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská ul. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš.