Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/016139/Kr

16.03.2017

Žiadateľ: detská a mládežnícka organizácia TAHAMATAM, Pribišova 23, 841 05 Bratislava

Žiadosť vo veci povolenia organizovať detský letný tábor v k.ú. Mošovce, okres Turčianske Teplice, termíne 01.07.-15.08.2017 a povolenie na vjazd vozidiel