Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/014270/Kr

02.03.2017

Žiadateľ: Bc. Ivan Švábik , Ďanová 91, 038 42 Príbovce

Žiadosť vo veci povolenia výnimky na pohyb mimo vyznačených chodníkov na území NP Veľká Fatra v rámci diplomovej práce, výskum Kamzíka alpského.