Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/013890/Drn

01.03.2017

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1/2015/003377-002/Drn zo dňa 21. 1. 2015, ktorým bolo zmenené rozhodnutie č. 2012/837-11/Dur zo dňa 13. 8. 2012. Žiadateľ: BOBELL s.r.o., Liptovská Osada 200, 034 73 Liptovská Osada.