Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/013480/Drn

02.03.2017

Žiadosť o udelenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. pre účely výskumu ekosystémov v Tatranskom národnom parku. Žiadateľ: Ústav Ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, Štúrova 2, 960 53 Zvolen.