Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/009581/Drn

02.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na vykonanie geologických prác v území NAPANTu - Demänovskej doline. Žiadateľ: HES-COMGEO spol. s r.o., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica