Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/009578/Drn

02.02.2017

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na spracovanie kalamity v NPR Choč. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo Urbariát Martinček, 034 95 Likavka.