Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/007539/Kr

17.01.2017

Žiadateľ: Oto Rajniak ml.,Lazky 484, 038 04 Bystrička

žiadosť vo veci vydania odborného stanoviska podľa §28 ods.4 zákona č.543/2002 Z.z k zámeru výstavby rekreačnej chaty na parcele č.943/75 v k.ú. Bystrička,okres Martin