Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/007023/Drn

13.01.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. 2013/968-5/Drn zo dňa 11. 3. 2013 ktorým bola povolená výnimka na organizovanie športového podujatia "Bokmi Západných Tatier" Žiadateľ: Obec Smrečany, 032 05 Liptovský Mikuláš