Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/006283/Drn

09.01.2017

Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z.z. v súvislosti s povolením aplikácie chemických prípravkov na ochranu lesa a pestovateľskú činnosť na území NP Veľká Fatra a NP Nízke Tatry. Žiadateľ: Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok