Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/005137/Drn

21.08.2017

Oznámenie prerokovania programu záchrany Národnej prírodnej pamiatky Vrbické pleso. Podklady dostupné na stránske http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-73