Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/002223/Ryb

02.03.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 49 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na ošetrenie chránených stromov v obci Višňové

Žiadateľ: Obec Višňové, Višňové 556, 013 23  Višňové