Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/049084/Drn

16.12.2016

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností, na výrub stromov na pobrežných pozemkoch vodného toku Hybica, v zmysle povodňovej prehliadky. Žiadateľ: SVP š.p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu, ul. J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok.