Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/049075/Drn

16.12.2016

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 k organizovaniu športového podujatia "Poludnica Run" v NP Nízke Tatry. Žiadateľ: Adrián Kašniar, E. Š. Martinčekovej 4506/4, 031 01 Liptovský Mikuláš.