Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/047857/Drn

06.12.2016

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2015/044337-002/Drn zo dňa 28. 12. 2015. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo Babky, Pavlova Ves, 032 21