Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/047855/Drn

07.12.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na organizovanie verejného podujatia "Kľačianska podkova" v k. ú. Turčianske Kľačany. Žiadateľ: Afus-Klub Kľačianska Podkova, Turčianske Kľačany 50, Vrútky 038 61.