Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/047849/Drn

07.12.2016

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2015/044334-004/Drn zo dňa 28. 12. 2015.