Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/046029/Kr

22.11.2016

Žiadateľ: Filip Plánka Bc., Dolné Obdokovce 89, 951 02 Pohranice

Žiadosť: vo veci povolenia verejného športového podujatia - bežecké preteky ULTRA FATRA po existujúcich turistických chodníkoch na území NP Veľká Fatra ( trasa: Dolný Harmanec, Japeň, Majerová skala, Krížna, Ostredok, Kyžky, Ploská, Rakytov, Smrekovica, Vtáčnik, Malinné, Hýrová, Veľká skala, Ružomberok) a povolenia na vjazd motorovým  vozidlom do 2.a 3.stupňa ochrany podľa zákona č.543/2002 Z.z. z dôvodu zabezpečenia podujatia na deň 29.07.2017.