Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/046028/Kr

22.11.2016

Žiadateľ: Obec Ľubochňa

Žiadosť: vo veci vydania súhlasu na výrub dvoch chránených stromov  zo skupiny CHS Lipová alej v k.ú. Ľubochňa z dôvodu zlého zdravotného stavu (drevokazné huby).