Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/045800/Drn

21.11.2016

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. na organizovanie verejného turistického podujatia "Jubilejný 50. zimný zraz turistov a stretnutie TOM" v NAPANTe, TANAPe a NP Veľká Fatra. Žiadateľ: Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok.