Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/045211/Drn

15.11.2016

Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. k projektu MVE Račková v k. ú. Jamník. Žiadateľ: Oliver Zuskin, WSE s.r.o., ČSA 383, 033 01 Liptovský Hrádok