Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/043593/Drn

24.10.2016

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. na horolezeckú činnosť v NPR Ďumbier. Žiadateľ: Slovenský horolezecký spolok, Junácka 6, 832 80 Bratislava.