Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/041968/Drn

19.10.2016

Žiadosť o udelenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na rušenie pokoja a ticha v 5. stupni ochrany v NPR Roháčské plesá, z dôvodu fotenia. Žiadateľ: UAVONIC s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava