Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/041962/Drn

19.10.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. k realizácii  - preloženiu cyklotrasy z Liptovskej Osady do Korytnice. Žiadateľ: Mesto Ružomberok, Obec Liptovská Osada, Obec Liptovská Lúžna.