Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/041957/Drn

19.10.2016

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2014/036368-008/Drn zo dňa 17. 12. 2014. Žiadateľ: Tatry mountain resorts a.s., Demänovská Dolina č. 72, 031 01 Liptovský Mikuláš