hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2016/041050/Ryb

Žiadosť o vydanie rozhodnutia v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, či navrhovaná činnosť podľa projektu „IBV Vojenské 1., Námestovo“ podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom projektu je výstavba vodovodu, splaškovej kanalizácie a vodovodných a kanalizačných prípojok.

Žiadateľ: Ing. Miroslav Halčin, Medvedzie 163/45, 027 44 Tvrdošín