hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2016/041009/Ryb

Žiadosť o vydanie rozhodnutia v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, či navrhovanú činnosť v predloženom projekte "Kompletná dodávka technológie VN - ORAVA SNOW Oravská Lesná" bude mať vplyv na predmet ochrany SKCHVÚ008 Horná Orava.

Žiadateľ: Kora Slovakia, s.r.o., Rajtáková 33, 841 08  Bratislava