Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/039447/Kr

28.09.2016

Žiadateľ: Ing. Oldřich Kořínek, Alešová 510, 396 01 Humpolec, Česká republika

Žiadosť o predĺženie rozhodnutia Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 2012/256/Kr zo dňa 29.02.2012, ktorým bol vydaný súhlas na výskum entomofauny  (rada Coleoptera, Lepidoptera) na území NP Veľká Fatra a súvisiace výnimky zo zákona ( pohyb mimo chodníkov, vjaz vozidlom...)