Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/039332/Drn

28.09.2016

Žiadosť o povolenie výrubu 3 ks stromov na parcele 2898/3 v k. ú. Demänovská Dolina. Žiadateľ: Ing. Jakub Vojtek, Demänovská Dolina 88, 031 01 Demänovská Dolina.