Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/038700/Kr

22.09.2016

Žiadateľ: Mesto Turčianske Teplice

Žiadosť: Povolenie organizovať verejno-športové podujatie "Beh na Čremošné lazy 2016", deň podujatia 17.11.2016, na území OP NP Veľká Fatra a povolenie na vjazd motorového vozidla.