Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/038051/Gs

19.09.2016

Žiadosť o odborné stanovisko podľa § 28 ods. 4 zákona o OPaK, k projektu "rozšírenie vodovodu v obci Beňovo, lokalita Krajisko